Tagarchief: Artikel

DE VOORDELEN VAN HET TRADEN BIJ EEN ECN BROKER

Steeds meer traders kiezen voor ECN brokers

Met de toegenomen populariteit van de handel in financiële instrumenten zoals forex is ook het aanbod van brokers sterk toegenomen. Naast dit aanbod is er ook sprake van een grotere diversiteit aan brokers. Grofweg is er hedendaags een tweedeling te maken tussen het type broker, te weten dealing desk en non-dealing desk type brokers. Toen ik persoonlijk 10 jaar geleden begon met forex waren het vooral de dealing desk brokers die het overgrote deel van de markt in handen hadden. Van deze brokers zijn er nog steeds een aantal springlevend en wel bekend. Wel zien we sinds een aantal jaar een kentering in de keuze voor een broker, waarbij de non-dealing desk brokers steeds populairder worden onder zowel startende traders, als traders die een broker overstap maken. Dit artikel zal ingaan op wat ECN (non-dealing desk) inhoudt, en wat de onderliggende motieven zijn van traders die kiezen voor een ECN type broker.

Wat is een ECN broker, en waarin verschilt deze van overige type brokers?

ECN staat voor Electronic Communication Network,  waarbij deze jou als trader direct koppelt met grote spelers in de interbancaire markt. Het zorgt ervoor dat jouw orders direct worden verzonden naar deze markt, waarbij  een ECN broker zorgt voor alle voorzieningen om dit snel en efficiënt te laten plaatsvinden.

Het grootste verschil tussen een ECN en niet-ECN broker zit hem in de order-afhandeling. Wanneer wij als trader een order plaatsen wordt deze naar de markt verzonden, waarbij er altijd een tegenpartij moet zijn waarmee jouw order tot uitvoer wordt gebracht.  Voor elke keer dat jij EUR/USD koopt zal er een tegenpartij zijn die EUR/USD met hetzelfde volume aan jouw verkoopt. Deze tegenpartij kan grofweg jouw broker zelf zijn, of zich direct in de interbancaire forex markt bevinden. Indien het jouw broker zelf is zal deze met prijsinformatie vanuit de interbancaire markt zelf een tegenpositie openen tegenover jouw positie om zo orderafhandeling te laten plaatsvinden. Dit is dan ook wel een indirecte vorm van orderopening omdat de broker hier als tussenpersoon fungeert. Bij een ECN broker daarentegen koppelt deze jouw als trader direct met de interbancaire markt. In principe maak je hierbij dus gebruik van de door jouw broker gemaakte infrastructuur en fasciliteiten om directe orderafhandeling via de interbancaire markt te laten plaatsvinden.

In onderstaande afbeelding is deze tweedeling weergegeven:

Dealing desk versus non-dealing desk brokers

Broker type

Motieven voor de keuze van een ECN non-dealing desk broker

Met bovenstaande informatie en afbeelding hebben we de verschillen tussen de twee type brokers helder. Als trader kan je hierdoor een aantal motieven hebben om voor een non-dealing desk broker te gaan, in plaats van een dealing desk broker. De belangrijkste motieven worden onderstaand behandeld:

1. Transparantie

Een ECN broker zal jouw in direct contact zetten met de interbancaire markt, waarbij je als trader op de hoogte bent van de meest recente prijzen. De prijzen zijn dus inzichtelijk en worden niet aangepast door de broker zelf. Daarnaast komen de variabele spread transactiekosten tot stand door de interbancaire markt. Het is dus niet zo dat er gewerkt wordt met een spread waarvan we niet weten hoe de hoogte hiervan bepaald wordt.

2. Transactiekosten

Bij echte ECN brokers wordt er gewerkt met spreads die variabel zijn en rechtstreeks tot stand komen vanuit de interbancaire forex markt. Dit is een zeer liquide markt met een aantal grote spelers, wat op zijn beurt zorgt voor een grote vraag en aanbod. Het gevolg hiervan is dat het verschil tussen de bied- en laatprijs, ofwel spread, lager is. Dit voordeel is een belangrijk motief voor voornamelijk korte termijn traders / daytraders. Indien er kleine afstanden worden getrade is een lage competitieve spread een absolute noodzaak.

3. Order snelheden

Een ECN netwerk matched automatisch jouw order met een tegenpartij, zonder tussenkomst van een derde partij. Dit voorkomt enige vertraging, waarbij orders vrijwel direct geheel of gedeeltelijk geopend en gesloten kunnen worden. Ook hier speelt wederom het voordeel van een grote vraag en aanbod. Op ieder prijs is er namelijk wel interesse van partijen om jouw tegenpartij te zijn, waardoor transacties snel tot stand kunnen komen.

4. De broker als neutrale partij

Een ECN broker zal nooit de andere kant van jouw trade innemen, simpelweg omdat spelers binnen ECN hievoor zorgen. Dit betekend dat er ook geen sprake van enige belangenverstrengeling kan zijn, wat zou kunnen uiten in prijsmanipulatie. Ik moet wel eerlijk hierbij zeggen dat prijsmanipulatie iets is wat ook onder dealing desk brokers amper meer voorkomt. Strikte regulering en toezicht zijn er immers op gericht dit soort praktijken tegen te gaan. Desondanks kan het een fijne gedachte zijn als trader dat jouw broker het beste met je voor heeft.

Neppe ECN brokers

Helaas komt door de populariteit van ECN het vaak voor dat brokers pretenderen ECN te zijn, maar dit in de werkelijkheid niet zijn. Als potentiële klant is het daarom ook goed om extra alert te zijn op een aantal aspecten die een broker ECN maken, dan wel niet. De volgende checklist kan hierbij helpen:

1. Maakt de broker gebruik van variabele spread transactiekosten?

Een echte ECN broker zal nooit gebruik maken van vaste spreads. De enige uitzondering hier zijn ECN brokers die verschillende soorten accounts hebben, waarbij de een volledig ECN is, en de ander non-ECN. Het echte ECN account mag hierbij op geen enkel valutapaar een vaste spread kennen. Indien dit wel het geval is weten we dat we met spreads te maken hebben die door de broker worden gegenereerd, en niet door de interbancaire markt.

2. Is hoge frequentie trading en/of korte termijn trading toegestaan?

Door het karakter van transacties binnen ECN zouden er géén limitaties moeten zijn op korte termijn trading. Een dealing desk broker heeft namelijk vaak als limitatie dat het zogenaamde scalping niet wordt toegestaan. Scalping is hierbij het openen en sluiten van trades binnen een zeer kort tijdsbestek. Dit soort praktijken komen we niet tegen binnen non-dealing desk ECN.

3.Is de broker in staat documentatie te leveren, of te bewijzen hoe transacties tot stand komen?

Het komt wel eens voor dat brokers pretenderen ECN te zijn, terwijl orders in de praktijk eerst worden doorgespeeld naar een andere partij. Het is belangrijk dat de broker zelf direct jouw orders doorspeelt naar de interbancaire markt. De wijze waarop transacties tot stand komen kan vaak worden teruggelezen in de handelsvoorwaarden of contractspecificaties.

4. Heeft deze broker in het verleden bonussen gegeven bij het openen van een trading account?

De nadruk ligt hier op het verleden, omdat er door de huidige wetgeving geen bonus in de vorm van cash mag worden gegeven bij het openen van een trading account. Voorheen waren het echter de dealing desk brokers die gretig gebruik maakte van welkomst bonussen. Ook ik heb hier als startende trader gebruik van gemaakt. ECN brokers hebben dit in het verleden nooit gedaan.

vergrootglas

Brokers op deze site en extra checklist

Persoonlijk ben ook ik gestart bij dealing desk brokers. Dit zijn namelijk typisch de brokers die op veel andere forex websites in de spotlights staan. De reden hiervoor is omdat juist deze brokers een hoge verdienste geven aan de partijen die hen promoten. Op deze website vind je echter enkel ECN type brokers, waarbij ik een selectieve keuze heb gemaakt op brokers waarmee ik grotendeels ook zelf ervaring heb.

Naast de eerder genoemde checklist voor het type broker zijn er uiteraard nog een aantal andere aspecten die een broker maken of breken. Hiervoor kan deze link worden geraadpleegd, waarin zowel de primaire rol van een broker beschreven wordt, als de kritieke punten waarop gelet dient te worden tijdens een keuze voor een broker.

Ik wil graag afsluiten met een positief punt, en dat is dat minder en minder brokers praktijken uitvoeren die ons als trader regelrecht schaden. Denk bijvoorbeeld aan het door jouw gestorte geld dat gebruik wordt voor eigen doeleinden, of het simpelweg blokkeren van een opname zonder reden. Binnen de EU is er sprake van strikte richtlijnen en regelgeving (MiFID II), waarop flink toezicht wordt gehouden. Zo is er onder andere bepaald dat brokers geld van klanten duidelijk moeten scheiden van eigen liquide middelen. De gevolgen hiervan zijn dat jouw gestorte geld niet in eigen kas wordt gehouden, maar vaak onder wordt gebracht bij kredietwaardige banken. Daarnaast kan je als klant bij een broker met Europese regulering nooit een schuld krijgen naar deze broker. Voorheen kon dit namelijk wel, maar een beschermingsmechanisme genoemd negative balance protection gaat dit risico tegen. Al met al kunnen we dus stellen dat we hedendaags als trader veiliger kunnen traden, en dat het nu voornamelijk aankomt op kwaliteit. ECN is hierin de nieuwe standaard.

Mindfulness en forex trade resultaten

Mindfulness binnen het traden, een beetje vaag! Of toch niet?

Als trader is het makkelijk om te denken dat een bepaalde analyse, systeem, of indicator een grote invloed heeft op een gunstig forex resultaat. Lastiger is om te bedenken wat voor rol psychologie speelt binnen het traden. Psychologie is niet iets wat we concreet kunnen vastpakken, het is niet tastbaar. Wanneer we vervolgens nog een stuk verder gaan, en het gaan hebben over zaken als mindfulness inclusief meditatie, zullen zelfs een hoop traders afhaken. Mindfulness en forex was tot op heden een redelijk vaag begrip waar we niet echt concrete voordelen in zagen. Toch is er iets opmerkelijks aan de hand, en dat is dat de populariteit hiervan flink aan het stijgen is onder erkende top hedgefunds en grote investeringsmaatschappijen. Hoe valt dit te verklaren?

Mindfulness en forex

Zweverig? Echt niet!

Mindfulness staat voor het opmerkzaam zijn in het nu. Het staat voor aandacht geven aan het huidige moment, maar zonder hierover te oordelen. We zijn dus bewust van de huidige gevoelens en gedachtes, maar plakken hier niet een sticker op van goed of fout. Wie een simpele zoekopdracht uitvoert voor mindfulness binnen Google Trends ziet al snel dat de populariteit hiervan sinds 2004 flink is toegenomen, waarbij we ons wereldwijd momenteel op het hoogste niveau bevinden. Met andere woorden, mindfulness is nog nooit zo populair geweest tot op de dag van vandaag. Van een zweverige karakter dat mensen weerhoudt is dan ook geen sprake meer. Daarom is het goed om eens te kijken naar het waarom, en of er daadwerkelijk mindfulness voordelen bij trading aanwezig zijn.

Mindfulness_trend

“meditation is ‘the single most important reason’ for my success”

Een zeer krachtige trend, maar welke groep is hier precies in geïnteresseerd? Is dit de buurvrouw, de plaatselijke bakker, of wellicht het management van multinationals, hedgefunds en top investeringsmaatschappijen? Onderzoek wijst al snel uit dat ook deze laatst genoemde groepen een grotere interesse krijgen voor mindfulness. Zo bieden reuzen als Goldman Sachs Group, Blackrock, Bank of America, maar ook Google, Intel en Salesforce mindfulness training aan haar werknemers. Miljardair hedgefund manager Ray Dalio (oprichter Bridgewater Associates) beweert zelfs dat zijn succes grotendeels te danken is aan  meditatie.

Toonaangevende bedrijven geven aan mindfulness te gebruiken omdat het haar werknemers helpt om effectief te reflecteren, te concentreren op de taak, stress te reduceren, maar ook om een diepere betekenis te geven aan motivatie.

Ray Dalio

Ray Dalio, oprichter investeringsmaatschappij Bridgewater Associates

Vanwaar alle aandacht?

Maar waarom krijgt mindfulness zoveel aandacht? Experts zijn van mening dat hiervoor moet worden gekeken naar zowel de maatschappij waarin we leven, als wie we van nature zijn. In de loop van de jaren is het aantal prikkels dat we als mens binnen krijgen flink gegroeid. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de vele berichtjes die we links of rechtsom langs onze oren krijgen geslingerd. We willen op de hoogte blijven van het laatste nieuws, haasten ons naar het werk, waarbij we ondertussen denken aan verplichtingen die later op de dag plaatsvinden. Dit alles gebeurd in een prestatiemaatschappij, waarin we continu worden geconditioneerd om in termen als goed en fout te denken. Het is dan ook niet gek dat we door deze chaos vaak niet zien wat er in onze directe omgeving afspeelt. Volgens experts is het juist deze directe omgeving, inclusief jij als persoon met daarbij komende gevoelens en ervaringen die er binnen mindfulness toe doen.

Bovenstaande maatschappelijke stress factoren kunnen bijdragen voor een activatie in het hersengedeelte dat verantwoordelijk is voor de zogenaamde fight or flight modus. Ironisch genoeg zorgt een herhaaldelijke activatie van dit hersengedeelte voor nog meer stress, wat vervolgens weer deze modus activeert. Er kan dus ook wel worden gesproken over een vicieuze cirkel. Dat klinkt natuurlijk niet al te best, maar er is nog een groot nadeel. Dat nadeel is namelijk dat stress een negatieve impact heeft op zaken als concentratie, het zien van details, en een objectieve beoordelingsvorming. Je voelt het waarschijnlijk al aankomen, maar dit zijn nu net essentiële vaardigheden die we als trader horen te omarmen.

zakenlieden_stress

Wat heeft dit met ons als forex trader te maken?

Voordat we ingaan op mindfulness voordelen bij trading is het goed om je allereerst te beseffen dat we als forex trader bezig zijn met iets, tamelijk onnatuurlijks. Van nature willen we namelijk controle over iets hebben. We zijn geneigd om te denken dat een activiteit moet leiden tot een bepaald resultaat. In het geval van trading betekend dit analyse, het openen van een trade, ervan uitgaande dat een “correcte” analyse 1 op 1 staat met een winstgevende trade. Wanneer emoties als angst en stress om de hoek komen kijken versterken deze enkel de neiging naar controle. We zoeken naar bevestiging dat we op het juiste pad zijn, om op deze manier bovenstaande negatieve emoties uit te schakelen.

Business_Analyse

Het probleem is echter dat financiële markten, waaronder forex, veelal willekeurige prijsbewegingen kennen. We hebben dus ook geen, tot slechts geringe controle over de uitkomst van een trade. Het eerder genoemde denken in termen als goed of fout werkt dus ook redelijk desastreus als forex trader. Forex, en eigenlijk elke andere financiële markt botst tegen onze natuurlijke aard in, en het is mede hierdoor, zo niet de reden waarom traders stress ervaren of verliezen. We moeten ons dan ook beseffen dat we in financiële markten te maken hebben met kansberekeningen, in plaats van termen als goed en fout.  Als trader met een edge (handelsvoordeel en managementhopen we na een aantal trades een gunstige kansberekening en resultaat te krijgen.

Acceptatie voor de markt & het elimineren van noise

We hebben bovenstaand de probleemstelling kunnen lezen waarmee we als trader te maken hebben. De volgende vraag is hoe mindfulness tegemoet kan komen voor dit probleem. Het is bewezen dat mindfulness kan bijdragen aan een gevoel van acceptatie, naar jezelf, de situatie waarin je verkeerd, maar ook naar anderen. Als we dit betrekken op een markt als forex klinkt dit wellicht wat apart of kil, maar kan dit wel degelijk bijdragen aan rust tijdens het traden. We horen hierbij de markt met haar soms willekeurige uitkomsten te accepteren, en kunnen mindfulness toepassen om deze acceptatie te bevorderen. Wanneer we iets accepteren voorkomen we woede, waarbij deze laatste in het geval van forex kan leiden tot revenge trading, of het disproportioneel openen van posities.

Een tweede reden voor mindfulness als trader kan zijn om afleiding tijdens het traden te reduceren. Vaak dwalen we in ons hoofd in het verleden, of toekomst. Eventuele zorgen hierover willen we tijdens het traden uiteraard niet hebben, we willen ons namelijk volledig kunnen concentreren op het nu. Eerder hebben we aangegeven dat mindfulness je leert om je te verplaatsen naar het nu. Zeker op het gebied van trading is dit een zeer belangrijke vaardigheid. We zien meer details, en blijven tot zover mogelijk objectief.

Een derde reden kan zijn omdat mindfulness geduld bevorderd. We accepteren als trader hierbij dat forex een leerroute is, dat naarmate de tijd vordert vanzelf vorm krijgt. Het proces is hierbij belangrijker dan het directe resultaat. Het willen van direct resultaat is iets waar forex bekend om staat. Veel traders verwachten dan ook een bepaalde uitkomst per trade en hechten hier veel waarde aan. Pas nadat we ons beseffen dat het proces om een trade te openen belangrijker is dan het resultaat zijn we op de goede weg!

idee

Mindfulness als bouwsteen

Persoonlijk ben ik van mening dat mindfulness niet moet worden gezien als een all-in-one oplossing voor je trading. Het is meer een middel dat fundamentele voordelen kan geven binnen zaken waar we als trader geen controle over hebben. Andere aspecten die we als trader namelijk wel regelrecht kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de tijden waarop we traden, de complexiteit van onze analyse met de daarbij komende procedure, en trade groottes.

Bovengenoemde hebben allen wel degelijk een grote invloed op jouw staat van welzijn tijdens, en na het traden. Dit ondervond ik persoonlijk in de eerste jaren van mijn trading, waarbij ik zaken tamelijk ingewikkeld maakte, en continu naar mijn scherm moest staren. Het ironische van dit verhaal is dat ondanks de ingestoken tijd en complexiteit ik geen stap verder kwam binnen een consistent resultaat. Sterker nog, ik ondervond hier alleen maar meer stress aan.

Mijn slotadvies is dan ook om als trader eerst zaken als tijdsmanagement goed op orde te hebben, waarbij je bij jezelf tevens nagaat welke tradingstijl en strategie goed aanvoelen. Betreft tijdsmanagement werk ik bijvoorbeeld zelf met een vaste dagelijkse trading sessie van slechts een uur. Dit werkt voor mij omdat ik hierdoor mijn hoofd leeg en neutraal houd. Pas wanneer dit op orde is, is mindfulness een volgende stap. Dat neemt uiteraard niet weg dat mindfulness altijd een uitstekend middel is om ook naast forex gelukkig te zijn in andere aspecten van je leven!

Bouwsteen

Auteur: Robert Kunath
Rol: Daytrader forex (2011-2023+)
Type trader: Hybrid trading

DE 5 MEEST VOORKOMENDE FOREX TRADER BEGINNERSFOUTEN

Startende traders die forex leren: The next Wolf of Wall Street?

Als een vis die wordt vrijgelaten in een grote oceaan. Wellicht is dit nog een van de beste uitdrukkingen om forex in de eerste dagen van een nieuwe trader te omschrijven. Waar moet je tijdens het leren van forex immers beginnen? Met een zeer grote diversiteit aan analyses en hulpmiddelen lijkt dit in eerste instantie een hele klus. Vaak is ons beeld van forex ook al deels gevormd, mede door hoe het eraan toe gaat op handelsvloeren, of van de nodige films, zoals The Wolf of Wall Street. We denken hierbij veelal aan snelle spectaculaire handel, waarbij er grootste resultaten kunnen worden geboekt. Maar is dit wel een realistische kijk, en hebben we wel allerlei speciale analyses en hulpmiddelen nodig om succesvol te zijn? In dit artikel wil ik de naar mijn mening 5 meest voorkomende forex trader beginnersfouten aankaarten. Ook ik heb met een aantal van deze fouten gekampt in mijn eerste jaren van actief traden. Ik hoop dan ook dat ik jou als trader met dit artikel de nodige tijd kan besparen!

Trader

Beginnersfouten in forex: De Top 5

Nummer 5: “Making it rain!”

“Making it rain!” is een bekende (film)quote in de wereld van financiën. Het wordt gezegd bij een groot succes, om vervolgens een dikke som aan geld binnen te halen. Zoals in de introductie vermeldt is het beeld van forex bij menig startende trader dat forex een get rich quick hobby of beroep is. Na 10 jaar actief forex traden kan ik je vertellen dat dit, helaas, onrealistische verwachtingen of doelstellingen zijn. Er zijn een aantal redenen waarom traders met juist deze mindset niet succesvol zullen zijn.

Valkuil: ik wil winst op de korte termijn, deze trade moet winnen!

Veel traders die starten, maar ook ervaren traders zijn vaak gericht op het resultaat van de trade die op dat moment gaande is. Logisch natuurlijk, want het is die trade die op dat moment een zogenaamde dopamine rush kan veroorzaken, ofwel een goed gevoel wanneer deze een winst heeft geboekt. Deze flaw valt eigenlijk altijd wel samen met een doelstelling om snel rijk te worden. Traders die gericht zijn op het resultaat van de huidige trade zullen ook vaak groter traden. Een losing streak, ofwel een reeks verliezers kan bij deze groep er vaak voor zorgen dat een groot deel van het account verloren gaat. Herstel uit zo een losing streak is dan ook vaak moeilijk.

Oplossing: conclusies trekken op basis van een reeks trades, niet per trade

Het tegenovergestelde van het focussen op de huidige trade, is het focussen op een reeks trades die hebben plaatsgevonden. Als trader willen we uit een reeks trades uiteindelijk consistente resultaten zien. Dit laat namelijk zien dat we een zogenaamde edge ter beschikking hebben. Een edge is een klein voordeel dat ontstaat vanuit een trading strategie en management. Het is pas uit een reeks trades dat we als trader conclusies kunnen trekken, en niet uit een enkele trade!

In de praktijk kan het helpen om als trader middelen in te zetten om te zorgen dat we een reeks trades als uitgangspunt nemen. Voorbeelden zijn het op voorhand testen van een strategie door middel van een backtest, waarbij we over een groot aantal trades een goed beeld krijgen over de winstkans in %.  Daarnaast kan het helpen om trades vast te leggen in een simpele excel sheet, of je trading account te koppelen aan een digitale portfolio. Via bijvoorbeeld Myfxbook heb je de mogelijkheid jouw trading account te koppelen, om vervolgens alle trades te analyseren via verschillende hulpmiddelen. Ook ik heb dit gedaan met een van mijn accounts.

Nummer 4: Traden via de verkeerde broker

Een broker is een partij waarbij we als trader staan aangesloten. Via onze broker hebben we de mogelijkheid trades te plaatsen via een trading platform. Een broker heeft hierbij zeker invloed op onze trading resultaten, ook al zien we dit niet altijd rechtstreeks terug als trader. Voornamelijk orderuitvoer en transactiekosten zijn erg belangrijke factoren die een trade kunnen maken, of breken. Dit geldt voornamelijk voor daytraders of scalpers, die op dagbasis of korter een trade openen, en ook weer sluiten.

Persoonlijk heb ik de eerste jaren deze fout gemaakt, waarbij ik me had ingeschreven bij een broker die vooral veel geld uitgaf aan marketing. Het zijn namelijk lang niet altijd forex brokers die in de spotlights staan en bekend zijn, die uiteindelijk optimale trade omstandigheden bieden.

Broker
Valkuil: verkeerde motieven om voor een broker te gaan. Brokers leggen de nadruk op een gelikt uiterlijk

Brokers weten dat het imago, trading platform en mogelijk transactiekosten belangrijke motieven zijn voor startende traders. Omstreeks 2021 zien we dan ook de nodige trading apps om de handel vooral zo laagdrempelig mogelijk te maken. Al deze apps en broker’s eigen trading platformen zijn zo mooi mogelijk vormgegeven, om vervolgens te gebruiken binnen grootschalige marketingcampagnes. Natuurlijk is dit mooi, maar een gelikt eigen platform mag eigenlijk niet de hoofdreden zijn om voor een broker te kiezen. Naast een gelikt platform zijn transactiekosten een belangrijk uitgangspunt binnen de marketing naar starters. Er zijn een aantal brokers die beweren dat de transactiekosten bij hen een van de laagste is, terwijl vervolgens enkel de kosten voor EUR/USD worden vermeldt. We krijgen hierdoor niet het complete plaatje!

Kortom, een veel voorkomende valkuil bij startende traders is dat deze verkeerde motieven heeft om voor een broker te kiezen. Ergens is dit natuurlijk ook wel logisch, want als starter is het moeilijk een onderscheid te maken tussen aspecten die leuk zijn als marketingmateriaal, en aspecten die daadwerkelijk een meerwaarde geven voor ons als trader.

Oplossing: Brokerkeuze, waar dan wel op te letten?

Indien je serieus werk wilt maken van forex, dan is het raadzaam te kiezen voor een broker die op zijn minst één of meerdere wel bekende trading platformen ondersteunt. Persoonlijk adviseer ik Metatrader, waarmee ik zelf ook al een flink aantal jaren werk. De reden hiervoor is omdat het overgrote deel aan trading hulpmiddelen, zoals indicatoren, robotten & scripts ondersteunt worden door dit platform. Het is dus een flexibel platform, waarmee je als trader makkelijk een eigen strategie in de praktijk kunt brengen.

Naast het tradingplatform is het ook aan te bevelen goed de transactiekosten te onderzoeken. Helaas komt het soms voor dat bij een broker zeer weinig transactiekosten gelden voor een paar als EUR/USD, maar dat de trader vervolgens erachter komt dat de kosten absurd hoog zijn op minder bekende paren, zoals EUR/AUD. Een goede broker vermeldt duidelijk de transactiekosten in de vorm van spread en commissie, over meerdere paren. Vaak zijn deze na te lezen op de website van desbetreffende broker. Ook forex communities zoals Myfxbook.com kunnen een uitkomst bieden voor het vergelijken van kosten tussen brokers.

Tot slot, voor het leren van forex, kennis te maken met het trading platform, of om een beeld te krijgen van de transactiekosten, is het altijd aan te raden te beginnen met een vrijblijvende demo. Oefenaccounts kunnen bij elke broker worden aangemaakt, en zijn ideaal om als starter kennis te maken met forex.

Nummer 3: letting losers run, cutting winners short

Verkeerde trade management is niet enkel een valkuil voor beginners, ook ervaren traders hebben hier vaak mee te kampen. Het verkeerd managen kan zich uiten in het te lang aanhouden van verliesgevende trades, het te vroeg sluiten van winstgevende trades, of simpelweg een te grote positie openen ten opzichte van het geld dat op een account staat.

Eigenlijk komt het verkeerd managen van trades bijna altijd door de emoties waar we als trader mee kampen. We willen immers niet verliezen, dus laten we trades doorlopen. Hetzelfde geldt voor het te vroeg pakken van winsten, want stel je voor dat een winstgevende trade tegen je keert en misschien in een verlies eindigt…

Het correct managen van trades gaat in die zin eigenlijk tegen onze natuur in. Het is in forex namelijk van belang dat verliezen tijdig worden gepakt, om zo later beter te kunnen herstellen van geleden schade. In de praktijk is dit echter zeer moeilijk uit te voeren. Ook ik kampte zeer lang met dit probleem, maar heb hier gelukkig wel een oplossing voor gevonden.

Oplossing: Laat het management over aan een robot

Waarom zou je als trader je druk moeten maken om management, wanneer we dit kunnen uitbesteden aan iemand die dit perfect kan? Ik praat hier niet over een persoon, maar over een robot. Trading robotten zijn zeer makkelijk in gebruik, ook voor beginners. Een aantal van deze management robotten zijn eenvoudig te downloaden via websites, of een forum als forexfactory.com. In deze robotten kun je vaak eenvoudig aangeven wanneer trades geopend dienen te worden,of op welke prijzen gedeeltelijke trade sluitingen moeten plaatsvinden. Daarnaast kun je vaak verlieslimieten instellen, waarna er geen nieuwe trades meer geopend mogen worden. Zo managen we ons account veilig, zonder ons zorgen te maken over gevaarlijke verliezen!

Ook ik werk al een aantal jaren met eigen gemaakte forex robotten. Ik maak bij de creatie van deze robotten gebruik van mijn eigen kennis, maar ook van een zeer handige online hulptool: FxDreema. Traders zonder programmeer-kennis kunnen via deze tool handige robotten maken. Een aantal van mijn eigen trade bots zijn gratis te downloaden voor elke bezoeker vanaf onze robot pagina.

Robot

Nummer 2: Catching a falling knife

Een markt die sterk is gedaald moet weer een keer gaan stijgen, toch? Dit is een gedachte die ervoor zorgt dat we als trader vaak op de exacte bodem willen kopen, of op de top willen verkopen. Vaak zien we echter dat een sterk stijgende markt nog veel verder stijgt, en visa versa.

Het kopen van een falling knife, ofwel een sterk dalende markt, kan al snel leiden tot het zogenaamde revenge trading. Vooral beginners hebben hier mee te maken, waarbij er uit wraak op de markt continu trades tegen de trend in worden geopend. Uiteindelijk zal een van deze trades succesvol op een top of bodem plaatsvinden, maar ondertussen hebben meerdere trades verloren waardoor het mogelijke rendement verloren gaat.

Het proberen te kopen van een bodem of top in een snel dalende of stijgende markt kan succesvol plaatsvinden, maar vergt veel ervaring. Zo moet er onder andere worden gekeken naar hoeveel paren er getrade worden die een positieve samenhang hebben. Wanneer bijvoorbeeld zowel valutapaar EUR/USD als EUR/JPY en EUR/GBP worden gekocht middels een falling knife strategie, is het erg belangrijk dat het vooraf bepaalde risico wordt verspreid over deze 3 paren. Een totale risico van 2% zal dus worden verspreid onder de 3 trades en 0.66% per trade bedragen.

fallingknife
Oplossing: The trend is your friend

The trend is your friend” is een bekend gezegde in de trading wereld, dat nog altijd na zoveel jaar een zekere waarheid in zich heeft. Tijdens trend-trading kijken we waar de sterkte in de markt zit, om vervolgens mee te liften met deze sterkte. Vaak is het echter wat moeilijk om een trend te definiëren. Dit komt omdat we forex grafieken kunnen traden op verschillende tijdspanne; een 4uur grafiek kan sterk stijgend zijn, terwijl de 15min dalend is. Wat is in dit geval de trend? In dit geval kunnen hulpmiddelen, zoals trend indicatoren of trendlijnen, ondersteuning bieden bij het monitoren van een trend.

Binnen forex zijn er talloze strategieën. Een aantal van deze strategieën openen trades tegen de trend in. Persoonlijk heb ik nooit succes met dit soort strategieën gehad. Ik heb dan ook een middel gecreëerd om met de trend mee te traden. 

Nummer 1:  The Holy Grail

De heilige graal staat voor een hulpmiddel of analyse waarbij we zonder moeite, en zonder risico, grote sommen geld kunnen verdienen. Inderdaad, dit klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Toch is dit valkuil nummer 1, waarbij we als traders continu op zoek zijn naar dat ene hulpmiddel waardoor forex succesvol gaat zijn. Het gevaarlijke van deze valkuil is dat de mogelijkheden binnen forex oneindig zijn. Er zijn duizenden onderzoek- en trademethodes, waarbij er vervolgens meer dan tienduizend indicatoren en robotten zijn om deze te ondersteunen. Kortom, er is altijd wel iets wat beter werkt dan huidige trading strategie, aldus de trader. Kijk uit met deze valkuil, want voor je het weet zit je in een oneindige spiraal waar je uiteindelijk geen stap mee verder komt.

Holy Grail
Jij als trader bent de holy grail

Iemand die succesvol trade weet dat het gebruik van hulpmiddelen niet rechtstreeks samenhangt met resultaten, tenzij je uiteraard volledig automatische trading bots of geavanceerde algoritmes gebruikt, maar dat is een ander verhaal. Naar mijn mening worden resultaten veelal gevormd door jou als trader. Hoe ga jij om met een verlies? Heb je geduld, of ben je bang een trade te missen? En ben je gedisciplineerd genoeg om je te houden aan je eigen strategie of tradingplan?

Een “succesvolle” strategie kan gegeven worden aan 10 traders, waarbij alsnog slechts 1 of 2 traders uiteindelijke winsten zullen boeken. Het mentale aspect achter het traden is iets wat flink onderschat wordt in de eerste weken, maanden, of zelfs jaren. Een idee is om vanaf het begin af aan al een trading journaal bij te houden, waarbij we ons niet enkel richten op de uitkomsten van trade, maar vooral op hoe wij als trader op dat moment in de markt stonden. Wat waren de emoties, en wat voor gevolgen hadden die voor je marktanalyse of trades? Traden is naar mijn mening het leren van je sterke en zwakke kanten. Wanneer we onze zwakke kanten slim weten aan te pakken, is succes slechts een gevolg.

Auteur

Auteur: Robert Kunath
Rol: Daytrader forex (2011-2023+)
Type trader: Hybrid trading

FXdaytrader Banner