Hoofdstuk 2: Traders en analyse

1.1 Lange termijn versus korte termijn

Grofweg zijn het type traders onder te verdelen in twee categorieën: de lange termijn swing traders, en de korte termijn intraday traders. De swing traders proberen relatief grote prijs fluctuaties mee te pakken. Daarmee is het aantal pips(prijspunten) dat deze groep riskeert en wint doorgaans meer dan de intraday trader. Trades worden vaak ook meer dan een dag aangehouden, soms zelfs weken of maanden.

De andere groep traders zijn meer van de korte termijn. Met een korte termijn bedoelen we trades die vaak op een dag worden geopend, om vervolgens later op de dag weer te worden gesloten. Er is echter een specifieke groep binnen de korte termijn traders die nog frequenter trades opent en sluit binnen een dag; de scalpers. Scalpers worden gezien als traders die hier en daar binnen een kort tijdsbestek een paar pips proberen mee te pakken.

Beide groepen kunnen we relateren aan de tijdspanne waarin wordt getrade. In hoofdstuk 1 hebben we voorbij zien komen dat alle handelsplatformen verschillende tijdspanne (timeframes)  beschikbaar stellen binnen grafieken. Binnen het bekende platform Metatrader zijn dit dit 1minuut, 5min, 15min, 30min, 60min, 240min (4H), en 1440min (dag). Een swing trader zal eerder kiezen voor grafieken met een langere timeframe. Een scalper daarentegen zal vaak gaan voor grafieken onder de 60min.

Type forex traders

1.2 Handmatige trading versus automatische trading

Naast het verschil in termijn en tijdspanne zijn er verschillende trading stijlen mogelijk. Ook hier is een groffe tweedeling te maken, namelijk handmatig versus geautomatiseerd. Uiteraard is er ook een combinatie van beide mogelijk; hybrid. Deze laatste is waar de website (en ik!) in is gespecialiseerd.

Handmatige trading wil zeggen dat de trader zelf een analyse loslaat op de markt, en hierop afgaande trades plaatst. Eventueel wordt deze analyse ondersteund door hulpmiddelen, ofwel indicatoren. De handmatige trader zal echter een order of trade zelf openen, en managen.

Bovenstaande is anders bij een vol geautomatiseerde tradingstijl. Vaak wordt er in dit geval een robot (EA) gebruikt die fungeert als een alles in één oplossing. Trades worden automatisch geopend, management vindt automatisch plaats. De trader is in dit geval dus enkel verantwoordelijk voor het aanzetten van de robot. Deze vorm wordt ook wel algo-trading genoemd.

Een tussenweg is een hybride tradingstijl. Hierbij worden elementen van zowel de handmatige, als de geautomatiseerde tradingstijl gecombineerd. De trader heeft de optie de markt te analyseren, trade setups te creëren, waarbij vervolgens een robot ingezet kan worden die de trades opent en/of managed.

forex automatisering

Fundamenteel versus technisch

Er zijn verschillende manieren om te analyseren wat de prijs mogelijk in de toekomst zal doen. Deze manieren kunnen worden samengevat onder fundamenteel en technisch.

2.1 Fundamentele analyse

Een fundamentele analyse heeft te maken met alles rondom nieuws, bankbeleid, en economische handelsrelaties. Je kunt hierbij denken aan rente standen van een valuta, banencijfers van land, en hoe deze informatie een bepaalde valuta nu of in de toekomst zullen beïnvloeden. Valuta schommelingen kunnen ook samenhangen met de prijs van een commodity waarin desbetreffend land gespecialiseerd is. Een commodity is hierbij een handelsproduct  / grondstof, zoals olie.

Laten we bij het voorbeeld van bovengenoemde olie blijven en verder uitlichten. Wanneer deze namelijk hard omhoog gaat zijn er valutas, zoals de Canadese dollar, die mede omhoog gaan. Dit komt omdat Canada één van de grootste producenten en exporteurs van olie ter wereld is. De samenhang tussen olie en de Canadese dollar wordt ook wel een positieve correlatie genoemd; de prijzen zijn in enige mate identiek aan elkaar. Een andere reden waardoor een positieve correlatie ontstaat is door de handel die landen onderling voeren. Bedenk bijvoorbeeld dat NZD en AUD positief aan elkaar gecorreleerd zijn omdat Nieuw Zeeland en Australië naast elkaar liggen en handel met elkaar drijven. Daarnaast is er een samenhang tussen Australië en China, waarbij er onder andere in goud wordt gehandeld. Dit zien we terug in een positieve correlatie tussen RMB en AUD.

Het tegenovergestelde is een negatieve correlatie, waarbij de prijzen juist het tegenovergestelde van elkaar bewegen. Zo is Japan een land dat juist veel olie importeert. Als we het voorbeeld van een stijgende olieprijs nogmaals pakken zal de JPY over het algemeen juist zakken. Onderstaande afbeelding illustreert bovenstaande; we zien hier een sterke positieve correlatie tussen olie en CAD/JPY. De olieprijs zakt, waardoor CAD zakt, maar waarbij de JPY profiteert van goedkope olieprijzen. CAD is zwak, JPY is sterk, maakt dat CAD/JPY zal zakken.

forex correlatie

2.1.1 Veilige haven

Een fundamentele analyse kan ook van belang zijn in tijden van onzekerheid, dat zich bijvoorbeeld uit in een financiële of algemene crisis. In dit geval is er vaak een vlucht naar veilige valutas of commodities, zoals de Amerikaanse dollar en/of goud. We zagen bijvoorbeeld dat in de financiële crisis uit 2008 goud omhoog ging. Terwijl er in de meer recente coronacrisis uit 2020 initieel een vlucht naar de Amerikaanse dollar plaatsvond.

In het geval van forex is er veelal sprake van een tweedeling tussen verschillende valutas. Hierbij zien we de USD, CHF(Zwitserse frank), JPY, en in mindere mate EUR als een veilige haven. Valutas als AUD en NZD daarentegen worden in tijden van een crisis als meer risicovol gezien, hierin vind in deze tijden dan ook vaak een uitvlucht plaats.

2.2 Technische analyse

Een technische analyse houdt zich bezig met alle aspecten rondom grafieken. De bekendste vorm van technische analyse is wellicht het waarnemen en plotten van steun en weerstanden. Er zijn echter veel meer diverse methoden en hulpmiddelen om te gebruiken tijdens een technische analyse. Een opsomming van de meest gebruikte is als volgt:

  • Horizontale steun en weerstanden
  • Diagonale trendlijnen
  • Supply & demand
  • Prijspatronen
  • Volume

Bij technische analyse maken we gebruik van historische prijsinformatie. Aan de hand van deze informatie maken we een voorspelling voor de toekomst. In het geval van een steun of weerstand weet een trader dat de prijs deze in het verleden heeft gerespecteerd. Mogelijk zal deze desbetreffend valutapaar willen kopen of verkopen vanaf dit prijslevel. Een oud gezegde is echter dat het verleden nooit een garantie geeft voor de toekomst. Een belangrijke les is dan ook technische analyse niet als een heilige graal te zien, maar meer als een middel dat net dat extra zetje geeft om een trade te openen in de toekomst. Enkele voorbeelden van een basis, simpele technische analyse staan hieronder afgebeeld.

Standaard hulpmiddelen (basis analyse)
Forex steun en weerstand
Steun en weerstand
Forex Trendlijn
Trendlijn
Forex fibonacci
Fibonacci retracement

2.2.1 Indicatoren

Als hulpmiddelen kunnen indicatoren gebruikt worden. Dit kan je zien als een gereedschapskist met op maat gemaakte tools voor jouw specifieke strategie. De meest bekende indicator is de moving average, wat gewogen gemiddelde prijzen weerspiegelt over een bepaalde periode. Zonder al teveel in te gaan op specifieke indicatoren, zal een opsomming worden gegeven voor welke doeleinden indicatoren veelal gebruikt worden:

  • Inzicht in gemiddelde prijzen en trend
  • Inzicht in volatiliteit
  • Inzicht in momentum (acceleratie waarmee koop- of verkoopprijzen veranderen)
  • Helder krijgen van steun en weerstanden

Er zijn twee type indicatoren: degene die rechtstreeks op de grafiek worden geplot, en de indicatoren die in een apart venster naar voren komen. Deze laatste categorie bevat vaak verder gecalculeerde informatie dat simpelweg niet geschikt is om rechtstreeks in een grafiek weer te geven. Vaak zijn dit de zogenaamde oscillatoren die hiervoor wel geschikt zijn. Een voorbeeld is MACD, waarbij traders anticiperen op toekomstige prijs trend veranderingen. Onderstaand zien we beide type indicatoren in actie. Een moving average voor de algemene trend, en een MACD waarmee we een diepere kracht achter een trend kunnen nagaan.

Indicatoren op grafiek
MA indicator
Moving Average
BB indicator
Bollinger Bands
ZZ indicator
ZigZag
gator indicator
Gator oscillator
Indicatoren binnen een apart venster
MACD indicator
MACD
ATR indicator
Average Trading Range (ATR)
[tlg_intro_content][/tlg_intro_content]

Het indicator arsenaal gaat echter veel verder dan enkel de standaard geleverde tools door een broker en/of het platform. Op internet is er een grote bron aan hulpmiddelen beschikbaar die door traders of ontwerpers zelf zijn gemaakt. Je kan het zo gek niet bedenken, of voor alles is wel een oplossing. Het mooie hiervan is dat we als trader onze strategie zeer ver kunnen uitdiepen met op maat gemaakte hulpmiddelen die ons tijdens de technische analyse ondersteunen. De reden waarom er zo een groot arsenaal is aan hulpmiddelen is omdat platformen een laagdrempeligheid voor de creatie van een indicator hebben ingebouwd. Dit gebeurd in het geval van Metatrader via MQL4/5 taal, waarbij het ontwerp programma standaard bij elke Metatrader installatie wordt mee geïnstalleerd.

Indicatoren gemaakt door derden
currency strength indicator
Currency strength meter pro
chaos semafor indicator
Chaos Semafor (fractal)
correlatie indicator
Currency correlation

Andere mogelijkheden met indicatoren

Daarnaast kunnen indicatoren ingezet worden voor trade gerelateerde informatie. Zo kan je met sommige indicatoren eenvoudig inzien hoeveel risico en winst je neemt op een bepaalde trade. Indicatoren zijn hier echter gelimiteerd in; voor dit soort doeleinden worden vaker robotten gebruikt dan indicatoren.

Onderstaand in de afbeelding zien we enkele voorbeelden van de relatie tussen het type analyse, en mogelijke hulpmiddelen. De genoemde voorbeelden zijn voornamelijk basis hulpmiddelen die overal terugkomen. Veel indicatoren zijn namelijk nauw verwant aan een basis indicator. Het kan dus wel degelijk interessant zijn om je bekend te maken met een aantal van deze basis principes, zoals MACD en haar divergentie/convergentie.

Het is uiteraard begrijpelijk dat de namen van de genoemde indicatoren mogelijk nog onbekend voor je zijn. Mocht er echter interesse zijn in één van de genoemde technische analyses dan kan het zeker geen kwaad om bijbehorend hulpmiddel eens te googlen!

Analyse_en_hulpmiddelen

Dé community voor forex daytrading