Juridische Disclaimer Templates

– Juridische Disclaimer: Trend Templates –

In deze juridische disclaimer wordt “wij”beschouwd als “Forexdaytrader.nl”.

1. Benodigde kennis – Voordat er wordt begonnen met forex en het werken met onze templates, vragen we je nadachtig na te gaan wat voor forex ervaring je al hebt, en wat je doelen hierbij zijn. Enige basiskennis van forex is benodigd voor een correct gebruik van onze templates. Hierbij kan gedacht worden aan enige kennis over technische analyse, zoals het principe van steun, weerstand, en trendlijnen.

2. Verantwoord handelen – Onder het mom van veilig en verantwoord handelen wordt hierbij ook kennis over het CFD type product, en de rol van leverage verstaan. Daarnaast wordt streng aanbevolen géén geld te gebruiken dat als levensonderhoudend bestempeld kan worden. Steek enkel geld in het traden van forex wanneer je kan permitteren dit geld te verliezen.

3. Soort service & uw rechten – Wij bieden templates aan als een ondersteuning tijdens het traden, niet als een oplossing waarbij wij enige vorm van winst suggereren. Trade resultaten vermeldt op onze website bieden dan ook géén garantie dat ook u als trader dezelfde resultaten zal behalen met onze templates. De templates waarop deze disclaimer betrekking heeft worden gezien als een bonus. Het is dan ook géén betaalde service waar enig recht aan kan worden ontleent.

4. Het door ons stopzetten van deze service – In onvoorziene omstandigheden, of bij het stopzetten van activiteiten rondom de website Forexdaytrader.nl,  hebben wij het recht de service waarop deze disclaimer betrekking heeft te allen tijde te stoppen. In dit geval zal Forexdaytrader.nl premium leden 30 dagen voor het stoppen van de service op de hoogte stellen.

5. Gebruik voor eigen risico – Het gebruik van deze templates is voor eigen risico. Hiermee wordt bedoeld dat Forexdaytrader.nl niet aansprakelijk is voor verliezen die kunnen voortvloeien uit incorrect gebruik, technische mankementen, of verliezen die kunnen ontstaan door de normale marktwerking.

6. Piraterij – Aangeleverde premium templates dienen voor eigen gebruik. Het is dan ook niet toegestaan premium bundel materiaal, zoals templates of wachtwoorden, te verspreiden op het internet en/of forums.

7. Aanpassingen in deze disclaimer – Waar nodig kunnen in de toekomst aanpassingen plaatsvinden in deze disclaimer. In het geval van drastische aanpassingen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat bij ons bekend is.

——————————

Wij bij Forexdaytrader.nl wensen je succes, en vooral plezier tijdens het traden!

Vragen of suggesties kunnen worden gemaild naar ons publieke e-mailadres:info@forexdaytrader.nl

Dé community voor forex daytrading