De voordelen van het traden bij een ECN broker mobiel

[tlg_icon_box icon=”ti-book” icon_size=”72″ icon_color=”#7f7f7f” subtitle=”Robert Kunath: 31/08/2020″][/tlg_icon_box]

Voordelen van het traden bij een ECN broker

Introductie

Met de toegenomen populariteit van de handel in financiële instrumenten zoals forex is ook het aanbod van brokers sterk toegenomen. Naast dit aanbod is er ook sprake van een grotere diversiteit aan brokers. Grofweg is er hedendaags een tweedeling te maken tussen het type broker, te weten dealing desk en non-dealing desk type brokers. Toen ik persoonlijk 10 jaar geleden begon met forex waren het vooral de dealing desk brokers die het overgrote deel van de markt in handen hadden. Van deze brokers zijn er nog steeds een aantal springlevend en wel bekend. Wel zien we sinds een aantal jaar een kentering in de keuze voor een broker, waarbij de non-dealing desk brokers steeds populairder worden onder zowel startende traders, als traders die een broker overstap maken. Dit artikel zal ingaan op wat ECN (non-dealing desk) inhoudt, en wat de onderliggende motieven zijn van traders die kiezen voor een ECN type broker.

Dealing desk versus non-dealing desk brokers

Bij de keuze voor een broker kan naar veel verschillende eigenschappen worden gekeken. Wat zijn bijvoorbeeld de transactiekosten, en via welk platform kan ik handelen? Uiteraard zijn dit belangrijke vraagstukken, maar minstens net zo belangrijk is de keuze voor het type broker waarbij je gaat handelen. Zoals vermeldt hebben we als trader grofweg de keuze uit twee type brokers, dealing desk en non-dealing desk.

Een dealing desk broker is een broker die zelf actief deelneemt in de markt. Het doet dit met een reden, en die reden is omdat het transacties moet genereren voor jouw als klant. Als jij als trader namelijk binnen een financieel instrument zoals forex koopt of verkoopt , moet er een partij zijn aan de andere kant van de tafel die het tegenovergestelde doet. Met andere woorden, wanneer jij bij dealing desk brokers een koop positie opent, zal deze broker in veel gevallen een verkooppositie openen, waardoor de transactie kan worden uitgevoerd en jij een trade op het scherm ziet. Ook een dealing desk broker is echter afhankelijk van prijsquotes die gegenereerd worden op de interbancaire markt. Jij als trader zal echter nooit deze meest actuele prijsquotes zien, omdat de broker als directe schakel tussen jou en de interbancaire markt fungeert. In principe kan je de dealing desk broker zien als een markt-man die enerzijds haar goederen inkoopt bij partijen waarmee het in rechtstreeks contact staat, en deze vervolgens aan jouw verkoopt. De verdienste hierbij zijn in veruit de meeste gevallen transactiekosten in de vorm van een vaste spread, zonder commissie.

Een non-dealing desk broker is juist een broker die géén actieve deelname in de markt heeft. Het is een partij die vaak een samenwerking heeft met een partner, gespecialiseerd in zogenaamde ECN netwerken. ECN staat hier voor Electronic Communication Network, waarbij deze in het geval van retail forex zorgt voor snel direct dataverkeer tussen de interbancaire markt, en jou als forex trader. Waar we bij de dealing desk brokers zagen dat jij als klant geen rechtstreekse prijsquotes kreeg vanuit de interbancaire markt, is dit dus nu wel het geval. Een non-dealing desk ECN broker moet gezien worden als een faciliteerder van technologie, waarmee het jou op de meest recente prijzen laten traden, zonder belangenverstrengelingen. Dit zijn ook vaak de beste prijzen, simpelweg omdat vraag en aanbod binnen de interbancaire markt gigantisch is. Voor ieder prijsniveau zijn er een hoop kopers en verkopers, waardoor we binnen dit netwerk makkelijk en snel orders ter uitvoering kunnen brengen. De tegenprestatie die je als klant bij dit soort brokers hebt is een vergoeding dat zich vaak uit in de vorm van een commissie, en altijd(!) een variabele spread.

Dealingdesk_vs_nondealingdesk
Dealing desk broker versus non dealing desk

Motieven voor de keuze van een ECN non-dealing desk broker

Met bovenstaande informatie en afbeelding hebben we de verschillen tussen de twee type brokers helder. Als trader kan je hierdoor een aantal motieven hebben om voor een non-dealing desk broker te gaan, in plaats van een dealing desk broker. De belangrijkste motieven worden onderstaand behandeld:

Transparantie

Een ECN broker zal jouw in direct contact zetten met de interbancaire markt, waarbij je als trader op de hoogte bent van de meest recente prijzen. De prijzen zijn dus inzichtelijk en worden niet aangepast door de broker zelf. Daarnaast komen de variabele spread transactiekosten tot stand door de interbancaire markt. Het is dus niet zo dat er gewerkt wordt met een spread waarvan we niet weten hoe de hoogte hiervan bepaald wordt.

Transactiekosten

Bij echte ECN brokers wordt er gewerkt met spreads die variabel zijn en rechtstreeks tot stand komen vanuit de interbancaire forex markt. Dit is een zeer liquide markt met een aantal grote spelers, wat op zijn beurt zorgt voor een grote vraag en aanbod. Het gevolg hiervan is dat het verschil tussen de bied- en laatprijs, ofwel spread, lager is. Dit voordeel is een belangrijk motief voor voornamelijk korte termijn traders / daytraders. Indien er kleine afstanden worden getrade is een lage competitieve spread een absolute noodzaak.

Order snelheden

Een ECN netwerk matched automatisch jouw order met een tegenpartij, zonder tussenkomst van een derde partij. Dit voorkomt enige vertraging, waarbij orders vrijwel direct geheel of gedeeltelijk geopend en gesloten kunnen worden. Ook hier speelt wederom het voordeel van een grote vraag en aanbod. Op ieder prijs is er namelijk wel interesse van partijen om jouw tegenpartij te zijn, waardoor transacties snel tot stand kunnen komen.

De broker als neutrale partij

Een ECN broker zal nooit de andere kant van jouw trade innemen, simpelweg omdat spelers binnen ECN hievoor zorgen. Dit betekend dat er ook geen sprake van enige belangenverstrengeling kan zijn, wat zou kunnen uiten in prijsmanipulatie. Ik moet wel eerlijk hierbij zeggen dat prijsmanipulatie iets is wat ook onder dealing desk brokers amper meer voorkomt. Strikte regulering en toezicht zijn er immers op gericht dit soort praktijken tegen te gaan. Desondanks kan het een fijne gedachte zijn als trader dat jouw broker het beste met je voor heeft.

IC-Markets-demo

Neppe ECN brokers

Helaas komt door de populariteit van ECN het vaak voor dat brokers pretenderen ECN te zijn, maar dit in de werkelijkheid niet zijn. Als potentiële klant is het daarom ook goed om extra alert te zijn op een aantal aspecten die een broker ECN maken, dan wel niet. De volgende checklist kan hierbij helpen:

1. Maakt de broker gebruik van variabele spread transactiekosten?

Een echte ECN broker zal nooit gebruik maken van vaste spreads. De enige uitzondering hier zijn ECN brokers die verschillende soorten accounts hebben, waarbij de een volledig ECN is, en de ander non-ECN. Het echte ECN account mag hierbij op geen enkel valutapaar een vaste spread kennen. Indien dit wel het geval is weten we dat we met spreads te maken hebben die door de broker worden gegenereerd, en niet door de interbancaire markt.

2. Is hoge frequentie trading en/of korte termijn trading toegestaan?

Door het karakter van transacties binnen ECN zouden er géén limitaties moeten zijn op korte termijn trading. Een dealing desk broker heeft namelijk vaak als limitatie dat het zogenaamde scalping niet wordt toegestaan. Scalping is hierbij het openen en sluiten van trades binnen een zeer kort tijdsbestek. Dit soort praktijken komen we niet tegen binnen non-dealing desk ECN.

3.Is de broker in staat documentatie te leveren, of te bewijzen hoe transacties tot stand komen?

Het komt wel eens voor dat brokers pretenderen ECN te zijn, terwijl orders in de praktijk eerst worden doorgespeeld naar een andere partij. Het is belangrijk dat de broker zelf direct jouw orders doorspeelt naar de interbancaire markt. De wijze waarop transacties tot stand komen kan vaak worden teruggelezen in de handelsvoorwaarden of contractspecificaties.

4. Heeft deze broker in het verleden bonussen gegeven bij het openen van een trading account?

De nadruk ligt hier op het verleden, omdat er door de huidige wetgeving geen bonus in de vorm van cash mag worden gegeven bij het openen van een trading account. Voorheen waren het echter de dealing desk brokers die gretig gebruik maakte van welkomst bonussen. Ook ik heb hier als startende trader gebruik van gemaakt. ECN brokers hebben dit in het verleden nooit gedaan.

Brokers op deze site en extra checklist

Persoonlijk ben ook ik gestart bij dealing desk brokers. Dit zijn namelijk typisch de brokers die op veel andere forex websites in de spotlights staan. De reden hiervoor is omdat juist deze brokers een hoge verdienste geven aan de partijen die hen promoten. Op deze website vind je echter enkel ECN type brokers, waarbij ik een selectieve keuze heb gemaakt op brokers waarmee ik grotendeels ook zelf ervaring heb.

Naast de eerder genoemde checklist voor het type broker zijn er uiteraard nog een aantal andere aspecten die een broker maken of breken. Hiervoor kan deze link worden geraadpleegd, waarin zowel de primaire rol van een broker beschreven wordt, als de kritieke punten waarop gelet dient te worden tijdens een keuze voor een broker.

Ik wil graag afsluiten met een positief punt, en dat is dat minder en minder brokers praktijken uitvoeren die ons als trader regelrecht schaden. Denk bijvoorbeeld aan het door jouw gestorte geld dat gebruik wordt voor eigen doeleinden, of het simpelweg blokkeren van een opname zonder reden. Binnen de EU is er sprake van strikte richtlijnen en regelgeving (MiFID II), waarop flink toezicht wordt gehouden. Zo is er onder andere bepaald dat brokers geld van klanten duidelijk moeten scheiden van eigen liquide middelen. De gevolgen hiervan zijn dat jouw gestorte geld niet in eigen kas wordt gehouden, maar vaak onder wordt gebracht bij kredietwaardige banken. Daarnaast kan je als klant bij een broker met Europese regulering nooit een schuld krijgen naar deze broker. Voorheen kon dit namelijk wel, maar een beschermingsmechanisme genoemd negative balance protection gaat dit risico tegen. Al met al kunnen we dus stellen dat we hedendaags als trader veiliger kunnen traden, en dat het nu voornamelijk aankomt op kwaliteit. ECN is hierin de nieuwe standaard.

Auteur: Robert Kunath

Rol: Daytrader forex (2011-2020)

Type trader: Hybrid trading

Resultaten: Myfxbook

Kosteloos traden? Open een demo account bij deze broker
Kosteloos forex oefenen? Open een demo account bij Admiral Markets

Dé community voor forex daytrading